Dzisiaj nasze koleżanki i koledzy z klas trzecich Gimnazjum piszą swój pierwszy próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej. Oto kilka migawek z tego dnia.

Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) – święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku. W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski, odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS (Polska) w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne. Hasła tych kampanii znajdują się w tabeli poniżej.

W dniach 5-6-7 grudnia 2017 roku nasi uczniowie klas trzecich gimnazjum będa mieli okazję zapoznać się z procedurami egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzić swoją wiedzę w prawdziwych warunkach egzaminacyjnych. Pierwszego dnia będziemy rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych - języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugi dzień poświęcony będzie przedmiotom matematyczno- przyrodniczym, a trzeci językom obcym.

Życzymy powodzenia!

Komenda Miejska Policji w Suwałkach i Miasto Suwałki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w ramach VIII edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka” ogłasza konkurs skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na zabawę Andrzejkową, która odbędzie się  29 listopada 2017r. (środa)