W dniach 5-6-7 grudnia 2017 roku nasi uczniowie klas trzecich gimnazjum będa mieli okazję zapoznać się z procedurami egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzić swoją wiedzę w prawdziwych warunkach egzaminacyjnych. Pierwszego dnia będziemy rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych - języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugi dzień poświęcony będzie przedmiotom matematyczno- przyrodniczym, a trzeci językom obcym.

Życzymy powodzenia!

Komenda Miejska Policji w Suwałkach i Miasto Suwałki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w ramach VIII edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka” ogłasza konkurs skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na zabawę Andrzejkową, która odbędzie się  29 listopada 2017r. (środa)

 

 

 

 

 

 Nowoczesne technologie, języki programowania, zagrożenia w sieci to tematyka zajęć informatyki w klasie 7. Jak te tematy poznać w nowoczesny sposób umożliwia nam  udział w programie "Technologie z klasą II", który pozwoli w łatwy i przystępny sposób zrealizować atrakcyjnie lekcje o tej tematyce.

Aby powstał wynalazek potrzebna jest nie tylko pasja twórcza, a także gruntowna wiedza z dziedziny, której dany wynalazek dotyczy. O wynalazku mówimy wówczas, gdy dany przedmiot, rozwiązanie, program komputerowy itd. służy nie tylko jego twórcy, ale może być dostępny wielu potrzebującym użytkownikom.

Nasze miejsce odpoczynku
Tu przed lekcjami i na przerwach odpoczywamy
Nasi lekkoatleci
Droga do wiedzy
Zajęcia w Midicentrum
Zajęcia z innowacji pedagogicznych
Drużyna gazetki szkolnej
Szkolna telewizja