Zmiana planu od 30 września 2016

pobierz


Klasa I A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.   w-f / w-f   j. polski 103 j.ang.215
2. w-f     /   - j.ang.215/ j.ang.301 Matematyka 203 Chemia 308 Geografia 307
3. j.polski 103 Historia 104 Historia 104 Religia 114 j. polski 103
4. j.ang.215 / j.ang.301 WOS 202 j.niem.105/j.ang.301 Matematyka 203 Religia 114
5. Matematyka 203 Matematyka 203 j. polski103 Biologia 116 muzyka
6. Technika004 j.niem.203/j.niem.105 Fizyka 208 Godz. z wych. 203  
7.              / j. niem. 105 Geografia 307 Plastyka w-f   / w-f  
8.        -   /     w-f    w-f / w-f  
Klasa I B
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. plastyka        -   /j.ang. 301   Matematyka 105 w-f / -
2. j.ros.202/j.ang.301    w-f / w-f j. polski 103 Geografia 307 Historia 104
3. Chemia 308 j.ang.301/j. ros.202 j.ang.301/j.ros.202 Biologia 116 Matematyka 203
4. w-f / w-f Geografia 307 Religia 114 j.polski 103 Muzyka
5. Religia 114 Historia 104 Matematyka 201 w-f / w-f j.polski 103
6. j. polski 103 WDŻ 202 WOS 202 Godz. z wych. 202    - /     w-f
7. Matematyka 208   j.ros. 202/j.ang.301 j.ang301/ -  
8. Religia 114   Fizyka 208    
Klasa I C
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.   w-f / - Religia 114 Matematyka 203    -       /       w-f
2. w-f / w-f j. polski 202 j.niem.105/j.ang.215 j. polski 202    -     /         w-f
3. Historia 104 j.niem.105/j.ang.215 Biologia 116 Geografia 307 j.ang.301/j.niem.105
4. Matematyka 203 Matematyka 203 Matematyka 203 Historia 104 Plastyka
5. Technika 004 WOS 202 j. polski 116 j.ang.301/ j.ang.215 j. polski 116
6. j.ang.301/j.niem.105 Geografia 307 Chemia 308 Godz. z wych. 208 Muzyka
7. Religia 114 Fizyka 208 -     /     w-f w-f   /   -  
8.       w-f   /   -  
Klasa II A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.    -   /     w-f j. polski 102 j.ang.215/   - Biologia 116 Geografia 307
2. Biologia 116 Chemia 308 j. polski 102 Matematyka 203 Chemia 308
3. j.ang.215/j.niem.105 Matematyka 203 Matematyka 308 inf. 214/ j.ang. 301 w-f   / w-f
4. Religia 114 Historia 116 Fizyka 208 inf. 214/ j.niem.105 Matematyka 203
5. j.polski102 Fizyka 208 j.niem.105/j.ang.301 w-f / w-f Historia 104
6. j.polski 102 j. ang. 215/ inf 214 w-f   /   w-f Godz. z wych. 308  
7. w-f   /   - j.niem.105/ inf 214      -/Matematyka 203 j.polski 102  
8.   Religia 114      
Klasa II B
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.   j. polski 103 Matematyka 201 Religia 114 j.niem.105/j.ang.301
2. j. polski 103 j. polski 103 Historia 104 Biologia 116 j. polski 102
3. inf. 214/j. ang.301 Chemia 308 j.ang.302/j.niem. 105 Matematyka 201    w- f / w-f
4. inf. 214/j. niem 105 j.ang.302 / inf. 214 j. polski 103 j.ang.301/mat.201 Geografia 307
5. Fizyka 208 j.niem.105/ inf. 214 Fizyka 208    w-f   /   w-f Religia 114
6. Matematyka 201 Matematyka 201 w-f   / w-f Godz. z wych. 103  
7. w-f   /   w-f Biologia 116 Chemia 308 Historia 104  
8.           
Klasa II C
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Biologia 116    w-f   / w-f -   / j.niem.105   j.niem. 105/ inf. 214
2. Chemia 308 Historia 104 Biologia 116 Fizyka 208 j.ang.301   / inf.214
3. Religia 116 j.niem.116/j.ang. 302    w-f   / w-f Matematyka 203 inf. 214   / j.ang.302
4. Historia 104 Matematyka 202 j. polski 102    w-f   / w-f inf. 214 / j.niem. 202
5. w-f /   w-f Geografia 307 j. polski102 j.polski 102 Matematyka 203
6. Matematyka 202 Fizyka 208 j.ang.301/ mat. 203 Godz. z wych. 116 j. polski 102
7. j. polski 102 Religia 114   Chemia 308  
8.       j. ang.301/   -  
 
Klasa II D
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. inf. 214 /     -    w-f   /   w-f Biologia 116 j. polski 102 Historia 104
2. inf. 214/ j.ang. 215 Matematyka 201 j.niemiecki 208 Religia 114 Biologia 116
3. Matematyka 201 j. polski 102    w-f / w-f Fizyka 208 j. polski 102
4. Chemia 308 j. polski 102 Matematyka 201    w-f / w-f Mat.201/j.ang.215
5.    w-f / w-f j. ang.301/ j.ang.215 Chemia 308 Historia 104 j. niemiecki 105
6. Fizyka 208 Religia 114 Geografia 307 Godz. z wych. 102 Matematyka 201
7.     j. polski 102 j.ang 302/ inf. 214  
8.          -         / inf. 214  
 
 
Klasa III A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. EDB 003 Chemia 308    -   / j.ang. 302 Historia 104 Chemia 308
2. Historia 104 j.ang.302/ j.niem. 105 Religia 114 Matematyka 201 j.niem.105/ j.ang.302
3. Biologia 116    w-f   / w-f Matematyka 201 j. polski 102 Biologia 116
4.    w-f / w-f Matematyka 201    w-f / wf p. przyrodnicze w-f / w-f
5. Matematyka 201 j. polski 102 WOS 202 j.ang.302/ j.niem 105 j. polski 102
6. j.niem.105/j.ang. 302 j. polski 102 j. polski 102 Godz. z wych. 201 Religia 114
7. Fizyka 208   Geografia 307    
8. j.ang.302/   -     Technika 004    
Klasa III B  
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1.   j.ang.215/     -   Geografia 307 Biologia 116  
2. Matematyka 201    w-f / w-f Matematyka 201 Historia 104 w-f / w-f  
3.    w-f / w-f j. polski 103 j.ang. 215/ j.niem. 208 Chemia 308 j.ang.215/ j.niem.202  
4. j. polski 103 j.niem 105/ j.ang. 215 WOS 202 p. przyrodnicze EDB 003  
5. j.niem. 116/ j. ang.215 Religia 114    w-f   /     w-f Fizyka 208 Matematyka 201  
6. Religia 114 Historia 104 j. polski 103 Godz. z wych. 215 j.polski 103  
7. Technika 004 Matematyka 201 j. polski 103    - / j.ang.215    
8.   Biologia 116 Chemia 308      
Klasa III C  
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1. Historia 104 j.ang 302.   /   -   Chemia 308    -   / j. ang. 302  
2. Religia 114 w-f / w-f j. ang. 302.   /   - j. polski 103 w-f / w-f  
3. w-f / w-f Matematyka 201 j. polski 103 j. polski 103 zaj. tech. 004  
4. Matematyka 201 Historia 104 Geografia 307 p. przyrodnicze j. polski 103  
5. j. polski 103 j. niemiecki 203    w-f   /     w-f Matematyka 201 EDB 003  
6. Chemia 308 Biologia 116 Matematyka 201 Godz. z wych. 104 j. niemiecki 105  
7.    - / j.ang.302    - / j. ang. 302 Fizyka 208 Biologia 116 Religia 114  
8.     WOS 202 j.ang. 302/   -    
 30.09.2016