Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,
niech szkoła w dom się wspólny zmienia!
Praca wychowawcy to praca niełatwa,
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
który gdy dorośnie,
dopiero zrozumie jak jest w życiu ciężko,
gdy się mało umie.

 "Uczeń z dysleksją też czyta książki"

pod takim hasłem obchodzono w tym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017. W związku z tym tygodniem nasi uczniowie uczestniczyli w prelekcji na ten temat. A tak zarejestrowała te zajęcia kamera TVSuwałki ...

Dzisiaj w naszej szkole odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. W uroczystości wzięły udział klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego oraz przedstawiciele poszczególnych klas 2-7 SP i 2-3 Gimnazjum oraz zaproszeni Goście.

W dniu urodzin naszego patrona obchodzimy Święto szkoły. Jest to najważniejszy dzień uczniom klas pierwszych. Tego dnia zostają przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego, składają ślubowanie i zostają pasowani na ucznia.

Kim był nasz patron?

Alfred Jan Maksymilian Wierusz-Kowalski urodził się 11 października 1849 roku w Suwałkach. Ojciec jego Teofil był notariuszem lub jak się wówczas mówiło - regentem kancelarii ziemiańskiej. Alfred był pierwszym dzieckiem z drugiego małżeństwa ojca z Teofilą z Siewierskich, córką zarządcy majątku. Rodzina była liczna - dwoje dzieci z pierwszego i siedmioro z drugiego małżeństwa. Wierusz-Kowalscy dobrze sytuowani materialnie mieli w Suwałkach dom mieszkalny i nieduży mająteczek w Dębszczyźnie k/Filipowa, w którym spędzali letnie miesiące.

Szkoła nasza otrzymała podziekowanie od Suwalskiego Parku Krajobrazowego za czynny udział w akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2017".

Nasze miejsce odpoczynku
Tu przed lekcjami i na przerwach odpoczywamy
Nasi lekkoatleci
Droga do wiedzy
Zajęcia w Midicentrum
Zajęcia z innowacji pedagogicznych
Drużyna gazetki szkolnej
Szkolna telewizja