Komenda Miejska Policji w Suwałkach i Miasto Suwałki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w ramach VIII edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka” ogłasza konkurs skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego

głoszący ideę przeciwdziałania przemocy szczególnie wobec kobiet/osób starszych/z niepełnosprawnościami pt.: „JESTEŚMY, ŻYJEMY, CZUJEMY” pod patronatem Starosty Suwalskiego – Szczepana Ołdakowskiego oraz Prezydenta Miasta Suwałki – Czesława Renkiewicza ponadto Komenda Miejska Policji w Suwałkach przyzna certyfikat Szkoły – bezpiecznej jak dom” placówce oświatowej wyróżniającej się w działaniach profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania agresji rówieśniczej i przemocy w rodzinie.

Więcej na stronie:http://um.suwalki.pl/viii-suwalska-kampania-biala-wstazka-konkurs/

Nasze miejsce odpoczynku
Tu przed lekcjami i na przerwach odpoczywamy
Nasi lekkoatleci
Droga do wiedzy
Zajęcia w Midicentrum
Zajęcia z innowacji pedagogicznych
Drużyna gazetki szkolnej
Szkolna telewizja