W dniach 5-6-7 grudnia 2017 roku nasi uczniowie klas trzecich gimnazjum będa mieli okazję zapoznać się z procedurami egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzić swoją wiedzę w prawdziwych warunkach egzaminacyjnych. Pierwszego dnia będziemy rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych - języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugi dzień poświęcony będzie przedmiotom matematyczno- przyrodniczym, a trzeci językom obcym.

Życzymy powodzenia!

 Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat znajdziemy pod adresem: http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=71

 

Nasze miejsce odpoczynku
Tu przed lekcjami i na przerwach odpoczywamy
Nasi lekkoatleci
Droga do wiedzy
Zajęcia w Midicentrum
Zajęcia z innowacji pedagogicznych
Drużyna gazetki szkolnej
Szkolna telewizja