Aby powstał wynalazek potrzebna jest nie tylko pasja twórcza, a także gruntowna wiedza z dziedziny, której dany wynalazek dotyczy. O wynalazku mówimy wówczas, gdy dany przedmiot, rozwiązanie, program komputerowy itd. służy nie tylko jego twórcy, ale może być dostępny wielu potrzebującym użytkownikom.

Pracując nad nowym rozwiązaniem należy pamiętać o tym, że trzeba będzie zastosować je w praktyce,  czyli na przykład wyprodukować. Dlatego praca nad innowacyjnymi rozwiązaniami odbywa się w zespołach, a na powstanie wynalazku składa się wysiłek wielu ludzi o różnych  cechach, wiedzy i umiejętnościach.

Opracowano na podstawie materiału ze strony www.scenariuszelekcji.edu.pl

 

Nasze miejsce odpoczynku
Tu przed lekcjami i na przerwach odpoczywamy
Nasi lekkoatleci
Droga do wiedzy
Zajęcia w Midicentrum
Zajęcia z innowacji pedagogicznych
Drużyna gazetki szkolnej
Szkolna telewizja