• Adam Kowalski - Dyrektor
 • Łazarska Anna - Wicedyrektor
 • Sefanowicz Teresa -  język niemiecki
 • Banaszczyk Jacek - wychowanie fizyczne
 • Białek Iwona Katarzyna - biblioteka
 • Bogdan Anna - matematyka
 • Bogdan Katarzyna - język angielski
 • Cherubin Agnieszka - wychowanie fizyczne
 • Depkun Monika - język angielski
 • Gołdowska Małgorzata - geografia, technika
 • Janulewicz Aneta - język polski
 • Jutkiewicz Marta - wychowanie fizyczne
 • Kilian Małgorzata - historia
 • Klaus Barbara - wychowanie do życia w rodzinie
 • Kowalski Adam - wychowanie fizyczne
 • Lichacz Beata - historia, wos
 • Łazarska Anna - wychowanie fizyczne
 • Łazarski Jakub - wychowanie fizyczne
 • Myszkowska Julita - psycholog
 • Osewska Iga - chemia
 • Osiecki Paweł - język angielski
 • Paszkowska Elżbieta - religia
 • Przyborowska Kinga - język niemiecki
 • Raczyło Joanna - biologia
 • Ratajczak Dariusz - język angielski
 • Rozumowska Sylwia - język polski, wos
 • Różańska Marietta - fizyka
 • Szulc Lidia - zajęcia artystyczne
 • Tymecka Ewa - zajęcia artystyczne
 • Ulko Grzegorz - informatyka
 • Witkowska Jolanta - język polski