STYPENDIA SZKOLNE

Rodzice/opiekunowie uczniów, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszeni są o osobisty odbiór decyzji u pedagoga lub psychologa. Po godzinach pracy pedagoga / psychologa decyzje proszę odbierać osobiście w sekretariacie szkoły

Nasze miejsce odpoczynku
Tu przed lekcjami i na przerwach odpoczywamy
Nasi lekkoatleci
Droga do wiedzy
Zajęcia w Midicentrum
Zajęcia z innowacji pedagogicznych
Drużyna gazetki szkolnej
Szkolna telewizja