W roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje nowy godzinowy rozkład zajęć. Zapraszam do zapoznania się z nim.

Rozkład zajęć lekcyjnych

1.      8.00 –   8.45
2.      8.50 –   9.35
3.      9.45 – 10.30
4.    10.40 – 11.25 - 1  przerwa obiadowa
5.    11.45 – 12.30 - 2  przerwa obiadowa
6.    12.50 – 13.35
7.    13.45 – 14.30
8.    14.35 – 15.20

Nasze miejsce odpoczynku
Tu przed lekcjami i na przerwach odpoczywamy
Nasi lekkoatleci
Droga do wiedzy
Zajęcia w Midicentrum
Zajęcia z innowacji pedagogicznych
Drużyna gazetki szkolnej
Szkolna telewizja